Randki dla Polaków w Niemczech

Niemcy znajdują się w czołówce państw wybieranych przez Polaków jako docelowe miejsce migracji, czy to sezonowej, czy stałej. W znacznej mierze decyduje o tym bliskość Niemiec, ale i o wiele lepsze niż w Polsce warunki płacowe. Jednak mimo tych zalet, pobyt w obcym kraju jest najczęściej niełatwym przeżyciem. W zadomowieniu się pomóc mogą przyjaźnie nawiązane przez serwisy randkowe dla emigrantów.

Szacuje się, że obecnie w Niemczech przebywa około 2 mln osób polskiego pochodzenia. Należy jednak podkreślić, że w grupie tej znajduje się tzw. stara Polonia, jak i współcześni migranci zarobkowi. W Niemczech, podobnie jak w wielu innych krajach migracyjnych, spotkać można starszych Polaków, którzy osiedlili się za zachodnią granicą z przyczyn politycznych i podjęli decyzję o pozostaniu. Są to między innymi robotnicy przymusowi czy Polacy przybyli w ramach „łączenia rodzin”. Stanowią oni starą Polonię. W późniejszych latach, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zaczęli napływać do Niemiec migranci zarobkowi. Są to głównie osoby młode, które najczęściej podejmują sezonową pracę np. w rolnictwie. Jest jednak również grupa migrantów, którzy posiadają wysokie kwalifikacje i znajdują zatrudnienie odpowiadające im.

W 2011 roku Niemiecki rynek pracy został otwarty dla Polaków i kolejne lata pokażą, czy i jak zmieni się liczba rodaków wyjeżdżających za Odrę. Niestety, dużym ograniczeniem jest brak znajomości języka niemieckiego, a umiejętność ta jest podstawowym wymogiem stawianym polskim pracownikom.

Polscy migranci osiedlają się głównie w Zagłębiu Ruhry, a więc np. w Dortmundzie. Dużą popularnością jako miejsce docelowe cieszy się też Berlin, Hamburg i Brema. Jak wygląda życie społeczne Polaków? Jest ono zupełnie odmienne w przypadku starszej Polonii i młodszych migrantów. Starsi Polacy założyli wiele organizacji polonijnych i właśnie one skupiały migrantów i wokół nich rozgrywało się życie Polonii. Organizacje te jednak obecnie upadają, ponieważ młodsi Polacy nie są zainteresowani przynależnością do nich. Co więcej, współcześni migranci zarobkowi największy nacisk kładą na zdobycie dobrze płatnej pracy, a „zapuszczanie korzeni” pozostawiają na później.

Nie zmienia to jednak faktu, że w obcym kraju czują się samotni i brakuje im bliskich przyjaciół. Ponadto, z czasem, gdy już ustatkują się pod względem finansowym, zaczynają się rozglądać za partnerką/partnerem. W obydwu przypadkach pomocne będą portale randkowe dla emigrantów w Niemczech. Coraz większą popularność zdobywa Amorek.de. Jest to serwis randkowy dla Polaków przebywających na emigracji. W jednym miejscu znaleźć więc można rodaków, którzy podobnie jak my czują się samotni na obczyźnie i brakuje im przyjaciół. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przez portal szukać również męża/żony. Już bardzo wiele małżeństw zostało zawartych właśnie dzięki serwisowi Amorek.de.